Predikant
ds. J.F. Hoogstede, Schoolstraat 18, tel. 0599-312 549
 
Ouderlingen
Mevr. H. Waalkens, Schoolstraat 12, 06 30631466
Dhr. B. Elzen, Weenderstraat 78, tel. 312938
Vacature
Vacature
Vacature
 
Diakenen
Voorzitter: Dhr. G. Meijer, Oostersingel 19, tel. 312692
Secretaris: Dhr. G. Velthuis, Harpelerweg 46, tel. 312386
Penningmeester: Mevr. G. Joling, Veelerweg 19, tel. 312370
Bankrelatie: NL 59 RABO 0373 7395 08
 
Kerkrentmeesters
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Dhr. K. Kraai, Wollinghuizerweg 82, tel. 326221
Penningmeester & plaatsvervangend voorzitter: Dhr. B. Meems, Weenderstraat 113
Bankrelatie: NL 40 RABO 0373 7309 26

Copyright © 2016-2018 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.